Печат
Посещения: 2856

През Октомври FDA одобри допълнение препоръките за лекарствена терапия с Lamivudine/Zidovudine (Combivir) плюс Interferon-Alfa. Предупреждението е базирано върху съобщенията за развитие на хепатотоксичност понякога фатална при коинфектирани пациенти с вируса на хепатит С и HIV лекувани с тази комбинация. Въз основа на това се препоръчва при пациентите приемащи пиримидинови нуклеозидни аналози като Комбивир да бъдат мониторирани за развитие на хепатотоксичиност. Ако се наблюдава повишение на чернодробните трансаминази терапията трябва да бъде прекратена като неподходяща.