Печат
Посещения: 2737

    Надзорния съвет на FDA обсъди в края на Септември анализите от две проучвания за безопасността на Trasylol (aprotinin), които показват че продължителната употреба на препарата може да доведе до развитие на бъбречна увреда, да повиши риска от развитие на внезапна смърт и да доведе до развитие на сърдечна недостатъчност. Препоръчва се лекарите да ограничат употребата на препарата до условията на спешност. Пациентите, които приемат Тразилол продължително време трябва да бъдат мониторирани за поява на токсичност особено бъбречна, сърдечна или мозъчна.