Печат
Посещения: 2859

 FDA уведомява здравните специалисти, че новопостъпила информация от American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry показва, че бременните пациенти, които са приемали Lamotrigine (Lamictal) в първите 3 месеца от гестацията представляват рискова група за раждане на деца с заешка уста или цепнатина на небцето. Препоръчва се внимателно обсъждане на ползите и рисковете от приема на препарата при тези пациентки.