Печат
Посещения: 2709

Genentech и FDA уведомяват здравните специалисти, че има ревизия на раздела за предупреждения в лекарствената монография на Avastin (Bevacizumab) и информират лекарите и фармацевтите за повишен риск от развитие на заден леукоенцефалопатичен синдром RPLS при някои от пациентите употребяващи препарата. RPLS е неврологично заболяване асоциирано с хипертония, водна задръжка и цитотоксичен ефект на имуносупресивните лекарства върху васкуларния ендотелиум. Синдрома се манифестира с главоболие, гърчове, летаргия, конвулсии, преходна слепота и други васкуларни и неврологични нарушения. Началото на симптоматиката се развива 16 часа до 1 година след приложението на препарата. Ядрено магнитен резонанс е необходим за потвърждаване на диагнозата.