Печат
Посещения: 3206

През Ноември FDA одобри допълнение към лекарствената монография на Topotecan (Hycamtin) произвеждан от GlaxoSmithKline, в която се посочва че при използването на препарата за лечение на пациентки с цервикален карцином има повишен риск от развитие на миелосупресия асоциирана с приложението на препарата.

            Доза лимитиращата токсичност на Topotecan е асоциирана с неутропения и не е акумулираща величина.

            Topotecan се ползва също така за терапия на метастатичен овариален карцином след неуспех на конвенционалната терапия и като терапия от първа линия при дребно клетъчен белодробен карцином. При клинични изследвания сензитивни на Topotecan заболявания се дефинират като неоплазми, които отговарят на стандартната химиотерапия, но рецидивират в следващите 60 дни от прекратяването й.