ФДА подсили секцията на лекарствените монографии на следните (ESAs): Amgen's Aranesp (darbepoetin alfa), Epogen (epoetin alfa) и Ortho Biotech's Procrit (epoetin alfa).

         Промяната в раздела за предупреждения дава указания към лекарите да мониторират хемоглобина и да нагласят така дозировката на тези препарати, че да се поддържат най-ниските възможни хемоглобинови нива в рамките на терапевтично допустимите граници, за да се намали нуждата от хемотрансфузии.

         Лекарите са съветвани да преценят добре съотношението полза/риск при преценката  (ESAs) или хемотрансфузии.