Печат
Посещения: 4795

ФДА изиска от всички производители на седативно хипнотични препарати, които индуцират и/или поддържат съня да включат информация в лекарствените си монографии за потенциалните рискове от употребата на тези продукти. Тези рискове включват: тежки алергични реакции и комплексни сън свързани навици, които могат да включат и движение по време на сън, дефинирано и като пробуждане след поглъщане на сънотворния препарат, за което обаче няма спомен.

          За повече информация посетете сайта на ФДА

          ФДА визира следните лекарства в това изискване:

Лекарства