Печат
Посещения: 3858

GlaxoSmithKline предупреждава здравните специалисти, че използването на Rosiglitazone (Avandia/Авандия) при жени страдащи от захарен диабет тип 2 е свързано с повишен риск от развитието на фрактури на горните/долните крайници или ходилата в сравнение с пациентките приемащи Metformin или Glyburide/Глибурид.

При все това по добър гликемичен контрол като монотерапия при ново диагностицирани пациенти със ЗД тип 2 се постига с Авандия отколкото с Метформин или Glyburide (N Engl J Med. 2006). Изследването е спонсорирано от Глаксо Смит Клайн.