Печат
Посещения: 3648

ФДА уведомява здравните работници, проучването Heart Spare The Nephron е преустановено поради повишена честота на степен ІІІ на остро отхвърляне на трансплантантите при пациенти, чиято терапия е трансферирана от Mycophenolate mofetil към Rapamune/Рапимун (Sirolimus). Безопасността на комбинираната употреба на двата препарата не е установена.