Печат
Посещения: 5323

ФДА предупреди в края на февруари 2007 год здравните специалисти, че употребата на еритропоетин съдържащи препарати при пациенти  с анемичен синдром, които не са подложени на химиотерапия води до повишена смъртност, като нуждата от хевотрансфузии не се намаля.

Този клас препарати не са показани за лечение на анемия при пациенти с неоплазия, които не са били подложени на химиотерапия.