Печат
Посещения: 2953

FDA даде напътствия към всички производители на лекарствени средства за лечение на болестите свързани с дефицит на вниманието, да включат в лекарствените си монографии предупреждението, че този клас препарати са свързани с повишен риск от развитие на кардиоваскуларен риск, както и с повишен риск от развитието на странични психиатрични симптоми.