Печат
Посещения: 2829

Фирмата Amgen получи уведомление от ФДА за данните от проведено изследване показващо, че дарберитропоетин е неефекасен за намаляне честотата на хемотрансфузиите или умората при пациентите с неоплазия, чиято анемия не е свързана с антитуморната терапия.

          Изследванията показват също така, че пациентите при които се прилага Aranesp имат по висок морталитет.