Печат
Посещения: 3000

Genentech, Inc предупреждават здравните специалисти за повишения риск от развитие на мозъчен удар при употребата на Ranibizumab за лечение на неоваскуларна възраст-зависима макуларна дегенерация.

            Употребата на препарата в доза 0.3 мг е свързана с 0.3% риск от развитие на тази компликация, употребата на доза от 0.5 мг е свързана с 1.2% развитие на риск от тази компликация.

            Препаратът се прилага интраувеално веднъж месечно.