Комбинацията от Hydrocodone bitartrate и Ibuprofen 7.5-mg/200-mg табл.води до повишен риск от развитие на гастоинтестинално кървене, алергични реакции и повишение на кардио васкуларния риск.