Печат
Посещения: 3076

Novartis и FDA уведомяват здравните професионалисти относно ревизията на секцията “Предупреждения” на лекарствената монография на Gleevec, което описват възможността от развитие на тежко степенна конгестивна сърдечна недостатъчност и левокамерна вентрикуларна дисфункция при пациенти употребяващи препарата. Повечето пациенти при които се развиват тези странични реакции имат коморбидност като предишна положителна анамнеза за прекарано сърдечно заболяване.