Печат
Посещения: 3256

            Целта на тази модификация е да диагностицира и определи като високо рискови за развитие на захарен диабет тип 2 тези пациенти, при които скрининга за захарен диабет чрез измерване на хемоглобин А1 е показал стойности между 7 и 8.5, а първия класически орален глюкозотолерансен тест не е диагностицирал наличие на диабет.

            Модификацията се състои в измерване на инсулиновите нива едновременно с глюкозните преди поемането на глюкозата и н още веднъж на 30-тата минута. И ако инсулиновите нива на гладно са повишени, а 30 минути след глюкозното натоварване стойностите на инсулина са по ниски от нормалното то пациентите се определят като високо рискови за развитие на захарен диабет тип 2 независимо, че общите данни от глюкозното натоварване може да са нормални.