Печат
Посещения: 4124

Сърдечните биомаркери са протеини, ензими или хормони и измерват сърдечната функция, сърдечната увреда или сърдечната недостатъчност.

B-типа натриуретичен пептид (BNP) е стандартен хормонален биомаркер спадащ към семейството на натриуретичните пептиди (неврхормони, които повлияват водната хомеостаза чрез въздействие върху натриурезата и диурезата, а също така и гладко мускулния васкуларен тонус поради инхибиране синтезата на ангиотензин ІІ и норепинефрин) използван при диагностицирането на сърдечната недостатъчност.

NT-proBNP е N-терминален прохормон на BNP (образува се при разцепването на BNP от неговия прекурсор), който наскоро е идентифициран като био маркер за наличие на сърдечна недостатъчност с прогностична стойност за повишен риск от настъпване на смърт до 1 година от диагностициране на повишението му.

Нормалните стойности са 130 pg/mL, стойности над 450 pg/mL са диагностични за сърдечна недостатъчност.

NT-proBNP е по чувствителен тест за установяване на сърдечната недостатъчност в сравнение с BNP, защото неговите нива се повишават 6-10 пъти над нормата преди елевацията на BNP.

NT-proBNP се повишава и при пациенти със стабилна стенокардия, но прогностичната му полза при тази група пациенти все още не е изследвана.