Печат
Посещения: 6441

Прокалцитонин е прототип на хомокинните медиатори, които следват класическия хормонален път на експресия или алтернативно цитокин подобна експресия. И двата пътя се инициират от микробните токсини, затова нивата на прокалцитонин се повишават само при наличие на бактериално възпаление, не и при вирусно, което се ползва за диференциална диагноза при наличие на сепсис.

От друга страна прокалцитонин се ползва за ДД при наличие на сепсисна картина, да се от диференцира дали възпалението е бактериално обусловено (повишени нива) или е неинфекциозно (нормални нива).

Диагностичната акуратност на прокалцитонина е по висока от тази на С-реактивния протеин.

При пациенти с пневмония придобита в обществото или инфекции на долните дихателни пътища нивата на прокалцитонин се ползват като аргумент за установяване на антибиотичната терапия. Нива под 0.25 µg/L са основание за преустановяване приложението на антибиотиците.

Това обаче не е валидно за вътреболничните пневмонии !