Печат
Посещения: 3302

Клиницистите от Бруклин установиха, че ниските нива протеина CCL5 (RANTES  = Regulated upon Activation, Normal T-cell Expressed, and Secreted) е независим фактор за смъртността на пациентите страдащи от коронарно сърдечно заболяване.

          Това е хемокин произвеждан от различни клетъчни популации вкл.и от тромбоцитите.