Печат
Посещения: 3888

Приема омепразол в доза 40 мг дневно в продължение на 13 дни се ползва като диагностикум за ГЕРД.

        Ако има туширане на симптоматиката то теста е положителен.

        Сензитивността е 91%, но специфичността едва 26%.

        Това дава основания да се счита, че теста е от слабо значение за диагностицирането на ГЕРД