Печат
Посещения: 3328

Разработен е нов молекуларен тест “MTBDR plus чрез който ще може да се установи дали новооткрития ТБЦ болен ще резистентен към стандартната терапия или не.

         Тестът установява 90% от мултирезистентните случаи на ТБЦ.

         Този тест е голям напредък в терапията на това заболяване.

 

неделя, 28 Януари 2007 г.