Печат
Посещения: 3791

Броя на CD4+ хелперите спада при 3 заболявания: спин, туберкулоза и саркоидоза.

При хив има промяна (намаляне) в съотношението CD8+/CD4+ при другите две заболявания няма такава промяна.

При ТБЦ на обзорната графия се вижда нодул с бронхиална “дръжка”, при тумор “дръжката” е съдова, при саркоидоза има увеличение на медиастиналните лимфни възли (98%) и няма белодробни нодули.