Печат
Посещения: 3246

Изследователи от университета Дюк разработиха нов диагностикум за установяване ефективността на антивирусната терапия и да прогнозират отговора на пациента към лечението.

         Теста идентифицира лекарствено резистентните щамове на вируса в кръвта на пациента и спомага за избора на най-ефикасна терапия.

         Използва се PASS техника, която симултантно анализира голям брой вирусни геноми и установява резистентните популации.