Печат
Посещения: 3706

Апаратът се нарича "Скаут" и действа на основата на САЖЕ технологията за установяване наличието на крайни продукти на гликатионовия метаболизъм, които се натрупват в кожата на пациенти с нарушен глюкозен толеранс.

Тези продукти са вече доказан биологичен маркер за наличие на предразположение към развитие на захарен диабет (измерват кумулативната кожна увреда, която се развива от излагането на кожата на въздействието на високата кръвна захар), а също така могат да бъдат ползвани и като предиктор за прогнозиране вероятността от развитие на диабетни компликации.

За подобен уред Ви информирахме предния месец, но той се ползва за повишаване диагностичната чувствителност при пациенти, при които вече се е развил захарен диабет, докато този уред се ползва и за установяване на пред диабетните състояния.