Печат
Посещения: 4177

Нов тест наречен "фекален имунохемичен тест" разработен от Диагностик инкорпорейтед, има 3 пъти по висока чувствителност за установяване на коло ректален карцином и два пъти по висока чувствителност за установяване на преканцерозните аденоми в сравнение с Хемокулт ІІ сенза - традиционно ползвания тест.

Имунохимичния тест установява неоплазия още в стадий І когато процесът е локализиран чревната стена и няма разсейки. Чувствителността на теста е над 95%. Честотата на фалшиво положителните резултати при този тест е 1.2%.
Коло ректалния рак е втората водеща причина за смърт от ракови заболявания.