Печат
Посещения: 4926

Прогресията на анкилозиращия спондилит се наблюдава стандартно радиографски.

При ревматоидния артрит има множество биомаркери, които отразяват хрущялния метаболизъм и остеокластната активност: ставен олигомерен матриксен протеин, човешки ставен гликопротеин 39, различните епитопи, остеопротегерин, матриксна металопротеаза 3.

Американските равматолози са установили, че последния ензим е сингинификантен предиктор и на ставната увреда при пациентите с болест на Бехтерев, който се позитивира много преди появата на рентгенологични изменения.

Да се надяваме един ден и у нас да започне да се прави това изследване.