Печат
Посещения: 3349

Използването инхибиторите на тумор некротичния фактор (TNF) за лечението на ревматоиден артрит налага предварително изследване нивата на IgA преди приложението на този клас препарати.

Високото ниво на имуноглобулина е свързано с лош терапевтичен отговор към инхибиторите на TNF.

Ефикасността на терапията с тези препарати се измерва чрез намаляне нивата на ревматоидния фактор, което се наблюдава 6-12 месеца след началото на приложението им.