Печат
Посещения: 3144

Тестът се състои от 5 въпроса, като отговорите на пациента се оценяват между 5 и 25 точки.

Сумаризирания отговор дава информация за степента на астматичния контрол постигнат от противо астмената терапия.

Точки под 19 говорят за лош контрол.

Точки над 20 говорят за добър контрол.

Ефективността на теста е доказана чрез 2 контролирани проучвания.

Вероятно скоро теста ще се появи и у нас.