Печат
Посещения: 3718

Active Image

Производител: Wyeth Pharmaceuticals, Inc.

За лечение на: напреднал ренален карцином

Torisel, е инхибитор на mTOR киназата.