Печат
Посещения: 2962

  Две контролирани проучвания са установили, че добавянето на Cetuximab (Erbitux) като терапия от първа линия при метастазирал карцином на дебелото черво повишава терапевтичния успех до 90-95%.

            При проучванията са ползвани два химиотерапевтични режима:

·         XELIRI режима се състои от Capecitabine 2 x 800 mg/m2 през дните 1 до 14 плюс Irinotecan 200 mg/m2 венозно през първия ден

·         XELOX комбинацията включва орален Capecitabine 2 x 1000 mg/m2 пред дните 1 до 14 плюс IV Oxaliplatin 130 mg/m2 през първия ден

    И при двата режима Cetuximab е прилаган в доза  400 mg/m2 IV през първия ден 1 на първия 3 седмичен цикъл последван от 250 mg/m2 по време на всеки следващ субсуквентен цикъл