Печат
Посещения: 3025

 

Предсърдното мъждене след кардиохирургия води до пролонгирана вентилаторна и инотропна поддръжка и сигнификантно повишена болестност, водеща до продължителен болничен престой.

Няколко лекарствени терапии и оперативни методи са предлагани за намалят честотата на предсърдното мъждене, но честотата му остава между 10-65%. Причината за мъжденето е свързана както с техниката използвана при операцията така и поради развиващото се пост опертивно асептично възпаление.

Други фактори са: повишението на вътрепредсърдното налягане след операцията, повишение на електрическата чувствителност след кардиоплегичния арест, разтягане на предсърдието поради флуидно натоварване, химична стимулация от инотропни лекарства и рефлексна симпатикусова инервация.

Изследването ARMYDA-3 първо установи, че приложението на Atorvastatin независимо от стойностите на холестерола на пациента води до редукция на пост оперативните атриални фибрилации с 65%.

Приложението на препарата е допълнение към стандартната антиаритмична терапия.

Основанието за приложението на Atorvastatin се състои в наблюдаването на повишен инфламаторен статус при постопративните пациенти. Препарата притежава антиоксидантен ефект и директен антиаритмичен ефект поради стабилизиране на йонните канали.

Препоръките са Atorvastatin да се приема в дневна доза 40 мг седмица преди операцията и приема да продължи месец след това.