Печат
Посещения: 2646

            През Октомври ЕМЕА одобри транскатетерната пулмонарна клапа Melody за минимално инвазивно лечение на пациенти с конгенитални структурни сърдечни заболявания, чиято терапия изисква хирургично заместване на пулмонарната клапа.

            Заместващата белодробна клапа има продължителност на живот 2 години.

            Според производителя трансакатерната пулмонарна клапа е първото изделие от този вид в света, което възстановява белодробната функция на пациентите и увеличава продължителността на живота им.

            Нехирургичния метод минимизира травмата и подобрява времето за възстановяване