Печат
Посещения: 3074

Вторичния феномен на Raynaud при пациенти със системна склероза и други колагенозни вазопатии е сериозна манифестация на микроваскуларна увреда, която обикновено предхожда началото на висцералната или кожна склероза. Приложението на ендотелин рецепторни антагонисти (Bosentan) понастоящем е терапевтична мярка без алтернатива.

            Bosentan се прилага в доза 62.5 мг два пъти дневно в продължение на 4 седмици, последвано от приложението на 125 мг Bosentan два пъти дневно в продължение на 12 седмици.

            Ефикасността на терапията се е измервала чрез извършването на термография на 16 тата седмица от началото на приложението на препарата, което е показало подобряване на периферната терморегулация.