Печат
Посещения: 4319

Тип 2 захарен диабет е един от главните здравни проблеми на 21 век, който е асоцииран с висока смъртност и болестност.

Захарния диабет тип 2 е предодвратимо заболяване, в най-лошия случай развитието у може да се отложи да период от 3 до 10 години, ако комплексното въздействие започне веднага след диагностицирането на нарушения глюкозен толеранс.

            Освен промени в начина на живот включващи повишена физическа активност и намален прием на въглехидрати, много фармакологични терапии имат доказана ефикасност. Тук се включва употребата на антидиабетни препарати като Metformin, Acarbose и тиоглитазони, както и на препарати повлияващи мастната обмяна като Orlistat. Лечението на заболявания като артериалната хипертония, която е асоциирана с повишена инсулинова резистентност, с диуретици или бета блокери може да влоши инсулиновата резистнтност и да ускори развитието на диабета.

            Много клинични изследвания са посветени на подобряването на инсулиновата резистентност при употребата на АСЕ инхибитори или ангиотензин ІІ рецепторни антагонисти. Установено е че последния клас препрати са неутрални по отношение на инсулиновата резистентност, докато АСЕ инхибиторите подобряват глюкозния толеранс и инсулиновата чувствителност главно чрез подобряване на циркулацията в мускулатурата от една страна и чрез стимулиране глюкозната доставка в инсулин чувствителните тъкани, както и чрез подобряване на инсулиновата секреция от бета клетките.

            Комбинираното използване на АСЕ блокери и Rosiglitazone има синергичен ефект за подобряване на инсулиновата чувствителност се потвърждава и от DREAM (Diabetes REduction Approaches with ramipril and rosiglitazone Medications) изследването.

            ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) студията демонстрира редукция между 14 и 34% в диабетното развитие при комбинираната употреба на АСЕ инхибитори и ангиотенизин ІІ рецепторни блокери, което максимализира АСЕ блокадата.

Друг подход за профилактика на ЗД може да бъде и фитофармакотерапевтичния. Например комбинацията от антидиабетна билкова комбинация и хром съдържащ препарат.

Комбинацията от Авандия и Рамиприл в стандартни дози е с доказано благоприятен профилактичен ефект.