Печат
Посещения: 3507

Целта на предлаганата терапевтична стратегия е да се елиминира холестерола от атеросклеротичните плаки и така да се редуцира размера им чрез свързването му от парентерално приложени лизозоми с размер по малки от 125-150 нанометра.

Лизозомите ще бъдат добивани от phosphatidylcholine, phosphatidylglycerol, distearoylphosphatidylcholine или distearoylphosphatidylglycerol, както и от други фосфолипиди.В парентералната инфузия лизозомите ще бъдат свързани с Apoprotein A.sub.1, apoprotein A.sub.2 и apoprotein E за да се увеличи холестерол свързващия им потенциал.          

Метода ще може да се използва и за профилактични цели например след инвазивни валвуларни процедури.

Друга област за приложението му е лечение на хиперлипидемии, които са рефрактерни от повлияването с други препрати.          

Лизозомната инфузия ще може да се прилага както венозно така и интраартериално. Честотата на инфузирането ще е веднъж седмично, а продължителността на един лечебен курс 10-16 седмици.Стандартната дозировка е 0.28-0.42 g/kg, с вариации от 0.1 до 1.5 g/kg.Ефикасността на терапията ще се контролира чрез измерването на общия свободен холестерол, общия естерифициран холестерол, HDL, LDL и VLDL холестерол.