Печат
Посещения: 3096

Вероятността за заразяване с грипен вирус при не имунизирани пациенти варира между 25-65%, докато след имунизация този процент спада под 20.

Съвременната терапия на грипните инфекции включва и използването на два класа противовирусни препарати:

·         Деривати на амантина

·         Инхибитори на неураминидазата

Механизма на действие, страничните реакции и начините за развитие на резистентност се различават при двата класа препарати.

Приложението на противовирусни препарати не е алтернатива на парентералната имунизация, при все че те също могат да се ползват като моно терапия за профилактика на таи инфекция, а също така не е в състояние да предотврати развитието на усложненията от грипната инфекция като бактериална или вирусна пневмония.

Единствено за неураминидазните инхибитори има данни, които показват че намалят необходимостта от употреба на антибиотици след грипна инфекция.

Адамантинови деривати: те се ползват за профилактика на influenza A вирусните инфекции още от 1964 година, инхибират размножаването на грипния вирус като инхибират функцията на М2 вирусния протеин. Този клас препарати са активни само срещу influenza A вирусите, защото influenza В щамовете нямат М2 протеин. Ефикасността на профилактиката с тези препарати е 70-90% при наличие на influenza A епидемия. Не трябва да се използва едновременния прием на два представителя от този клас, защото съществува висок риск от развитие на резистентност. Приети за лечение на influenza A инфекции резистентност се развива в първите 2-5 дни при 30% от пациентите  генерацията на М2 резистентни щамове води до компрометиране и на антибиотичната профилактика. Терапията с Amantadine се преустановява 24-48 часа след края на симптоматиката, а терапията с Rimantadine 5-7 дни след края на симптоматиката. Най-неприятния страничен ефект от приложението им е ЦНС токсичността, която се проявява с главоболие, повишена раздразнителност, безсъние и трудности в концентрацията. Симптомите са преходни и изчезват с преустановяване приема на препаратите.

Инхибитори на неураминидазата: те са ефективни срещу influenza A и B инфекциите.Този клас препарати блокират неураминидазната молекула разположена върху повърхността на вируса, които предотвратява разпространението на вируса в инфектираните клетки

   Заключение: и двата класа препарати са сигурно и ефективно средство за профилактика така и за лечение на грипните инфекции, като могат да се ползват или като моно терапия или като част от комбинираната терапия с други химиотерапевтици и/или хомеопатични препарати.