Печат
Посещения: 4388

Eculizumab е човешко моноклонално антитяло, приложението на което предотвратява разцепването на комплементната съставка С5 до про възпалителни компоненти.

Досега Eculizumab е одобрен като “Orphan Drug” за лечението на дерматомиозит, мембранозен нефрит.

Провеждат се изследвания с препарата за лечение на пемфигус вулгарис, ревматоиден артрит, нефрит и сърдечна недостатъчност.

Пароксизмалната нощна хемоглобинурия (ПНХ) е живото застрашаваща форма на хемолитична анемия, лечението на която все още представлява терапевтичен проблем.

Отличителна черта на пароксизмалната нощна хемоглобинурия е интраваскуларната хемолиза с остри екзацербации, която води до високо степенен спад на хемоглобина, което налага честото използване на хемотрансфузии за лечението й.

Пароксизмалната нощна хемоглобинурия се предизвиква от разрастването на стволови клетки в костния мозък, които имат Х-свързан генетичен дефект, който води до блокиране синтезата на glycosylphosphatidylinositol (GPI) връзките, които заедно с други свързани с тях протеини (комплимент регулаторни протеини) са част от поддържащия скелет на еритроцитната мембрана. Поради това при пациентите с ПНХ има частичен дефицит (тип ІІ) на GPI или има пълен дефицит на GPI и свързаните с тях протеини (тип ІІІ).

Хемолизата настъпва поради липса на GPI свързания комплемент регулаторен протеин CD59, чието присъствие блокира образуването на “мембранно атакуващ” комплекс върху клетъчната повърхност, който води до разкъсване на еритроцитната мембрана.

Идеята на терапията с  Eculizumab е че ако се стабилизира комплементната система, чрез стабилизиране на С5 то това ще доведе до предотвратяване образуването на атакуващ комплекс независимо то липсата на ендогенен протективен протеин (CD59).

Eculizumab се прилага като венозна инфузия от 600 мг веднъж седмично в продължение на 4 седмици, последвани от приложение на 5-тата седмица на 900 мг, с последващо приложение на поддържаща доза от 900 мг през 2 седмици в продължение на 26 седмици.

Страничните реакции от приложението на препарата включват: екзацербация на хемоглобинурията, главоболие, инфекции на горния респираторен тракт, абдоминална болка, гадене и повръщане.

Използването на Eculizumab стабилизира хемоглобиновите нива и води до редукция на хемотрансфузиите със 73%.

Остатъчна хемолиза се е наблюдавала при пациенти с тип ІІІ ПНХ, чиито еритроцити са колонизирани с С3в, който стимулира екстраваскуларния им клирънс през ретикулоендотелната система.