През Март излязоха резултати от проучване спонсорирано от Pfizer (Пфайзер), което е първото по рода си и чиито резултати показаха ,че едновременната употреба на Tolterodine (Detrol/Детрол) и Tamsulosin (Flomax/Фломакс) при мъже на възраст над 80 години с бенигнена простатна хиперплазия и свръх активен пикочен мехур има симултантно благоприятен ефект.

          Терапевтични я успех на комбинацията е 80%, а терапевтичния успех на монотерапията с който и да е от двата препарата е 71% за Tamsulosin и 65% за Tolterodine.