През Декември 2006 британския медицински журнал публикува изследване, от което е видно че при жените с ранен стадий на рак на гърдата редовните умерени физически упражнения водят до удължаване продължителността на живота.

        Благоприятният ефект от упражнения се проявява след 12-тата седмица от началото им, като един от изводите е че лекарите трябва да стимулират пациентките си да имат такава физическа активност.