Антипсихотиците се ползват за лечение на шизофрения от 1950-та година, сегашните гайдлайни съветват да се ползват атипичните антипсихотици като лекарства от първи ред.

          Съществуват и различни алтернативни терапевтични подходи.

          Така например еврейските кабалисти (еврейските свещеници) твърдят от над 2000 години, че за тях няма нищо по лесно да съединят една разкъсана душа.

          Освен трансцедентализма на Кабала има и други алтернативни енергийни лечебни въздействия, достъпни и у нас, като восъколеенето.

          Акупунктурата се ползва в Китай за лечение на ментални заболявания също от над 2000 години, като този метод има много малко странични реакции, той е социално приемлив, толерабилен и нескъп.

          Акупунктурата е относително сигурна здравна интервенция.

          Има добре организирани проучвания, които са сравнявали ефикасността на комбинираното въздействие от акупунктура и антипсихотици като терапевтичен подход за лечение на шизофрения.

          Един от изводите е, че антипирамидалните странични реакции са по слабо изразени в групата пациенти, които са били подложени на комбинираното въздействие, при същите пациенти депресията като пост ефект от лекарствената терапия също е била по слабо изразена.

          Авторите на анализа препоръчват употребата на акупунктурата като допълнителна терапия при лечението на шизофрения, а също така се препоръчва и необходимостта от нови допълнителни изследвания за да се детерминира ефекта на акупунктурата при шизофренно болните.

          На Вашето внимание мога да предложа услугите на д-р д-р Тенчо Иванов Войников д.м.н. Майстор по Традиционна Китайска Медицина, с дипломи от България, Япония и Калифорния

Active Image