Всички гайдлайни препоръчват атипичните антипсихотици да бъдат лекарства от първа линия за лечение на шизофрения.

        При все това вероятността от рецидив в рамките на 7 години е 80%.

        Съвременния избор на атипичен антипсихотик се основава на MAUT анализа, който е сравнявал ефективността на 5 атипични антипсихотика (risperidone, olanzapine, quetiapine, ziprasidone, aripiprazole).

        Най-висока оценка е получил Aripiprazole общ брой точки 75.8, последван от Ziprasidone, Risperidone и Quetiapine с общ брой точки от 71.8, 69.0 и 65.9 респективно. Olanzapine е получил най-нисък брой точки.