През януари излезе съобщението, че приложението на трансдермален нитроглицерин води до пролонгиране на бременността и намаля с 50% риска от преждевременно раждане преди 28-та седмица.

Нитроглицерин е и гладкомускулен релакснатн и при все че е показан за употреба при ИБС, трансдермалното приложение на препарата има и друго добро досегашно приложение. Трансдермалните лепенки приложени близо до незаздравяваща анална фисура водят до подобряване на аналгезита на фона на стандартното й лечение. Трансдермалното приложение на нитрогилецирин в близост до абокат намаля риска от развитие на тромбоза.

Най-честите странични реакции от приложението на трансдермални пластири е главоболие и местно дразнене.