Печат
Посещения: 5944

За постигането на адекватен контрол върху кръвното налягане при пациентите със ЗД се препоръчва употребата на 2 антихипертензивни препарата.

        Употребата на верапамил редуцира кръвното налягане, но не намаля диабетния риск (J Am Soc Nephrol. 2006)

        Намалянето на систолното налягане е по ефикасната мярка за редуциране на микроалбуминемията отколкото редуцирането на диастолното налягане.

        Терапевтичните дилеми и целите на терапията се обсъждат в статията за лечение на захарния диабет. Има много проучвания по тази тема: STOP-2, ALLHAT и т.н.

        Едновременната употреба на тези АСЕ инхибитори и АІІ блокери максимализира АСЕ блокадата и редуцира сингификантно протеинурията при бъбречно болни, теоретичен ефект от това би се очаквал и при диабетиците с хипертония и протеинурия.

        Дали обаче това ще се потвърди на практика – терапията е в процес на изпитание за ефикасността й.

        Употребата на тиазиди/бета блокери при диабетици не е много уместна. Това не се отнася за сулфонамидните диуретици, чиято ефикасност е отразена в горецитираната статия.

Моето наблюдение върху едновременната комбинирана употреба на АСЕ инхибитор и А ІІ блокер се базира засега само върху 1 случай когато към тази терапия се пристъпи след неуспех от комбинираната употреба на дългодейстащ верапамил и АСЕ инхибитор. Ползвах Тритейс 5 мг и Лориста, като Тритейс сутринта, а Лориста вечер. Комбинацията се оказа неуспешна за контролиране на нощната елевация на кръвното налягане на пациента (сутришни нива на кръвното 150/95). Последва размяна на лекарствата: Тритейс вечер, а Лориста сутрин - хипертонията засега се овладя стабилно. При евентуален неуспех и от тази терапия ще се премине към Индапамид (2,5 mg) сутрин и Тритейс вечер. Има и други комбинации: Exforge вероятно скоро ще се регистрира и у нас. Може да се ползва идеята на препарата като подходяща бикомбинация чрез 2 отделни лекарствени форми у нас има евтин и добре направен български Амлодипин (Nordipin табл.5 и 10 мг - Чайка фарма висококачествените лекарства), Валсартан (Diovan) също е наличен у нас. Месечната стойност на комбинацията е под 70 лева.

Active Image