Печат
Посещения: 7013

По принцип досега няма одобрена индикация на инхибитор на протонната помпа за употреба в педиатрията, при все това тека експериментални терапии в тази област.

В началото на Януари излезе съобщение за ползата от приложението на тройната комбинация Amoxicillin/Clarithromycin + Omeprasole за елиминация на хеликобактер колонизация при малки деца приложени като 7 дневен курс.

Педиатричните дози на омепразол са с 25% по високи от тези при възрастните.

В българското списание по гастроентерология излезе съобщение за ползата от приложението на прололис към стандартната терапевтична комбинация при елиминацията на хеликобактер колонизацията.