Печат
Посещения: 3594

Остеоартритът е заболяване което повлиява неблагоприятно качеството на живот на пациента, ползват се и противо въвъзпалителни лекарства, които обаче имат различни странични реакции.

В началото на Ноември бяха публикувани данните от немско изследване ефекта на акупунктурата като разширение на стандартната медицинска терапия на това заболяване, а също така е изследвано пост ефектът от приложението й.

Студията обхваща 3 500 пациенти, които са бели разделени на 3 групи: (1) получили 15 акупунктурни сеанса за 3 месеца веднага след поставяне на диагнозата; (2)пациенти, които не са ползвали акупунктура; (3) пациенти, които са ползвали акупунктура в по късен етап от поставяне на диагнозата им.

Ефектът от акупунктурата е изследван чрез Вомак и СФ-36 точковата система.
Изводите, които са направени са че колкото по рана след поставяне на диагнозата се започне приложението на акупунктурата като допълнителен лечебен метод толкова по отчетливо добър е ефектът. Благоприятния ефект от въздействието се е запазил в продължение на 6 месеца след края на терапията.

Предстои акупнкурните процедури да бъдат предложени за реимбурсиране в Германия, както и тя да бъде обсъдена като рутинна медицинска мярка при лечението на остеоартрит.