Печат
Посещения: 2988

В средата на Ноември излязоха резултатите от 8 годишно проучване, за приложението на желязо съдържащите препарати за редуциране риска от овулаторен инфертилитет.

         Изследвана е връзката между приема на желязо съдържащи препарати, общото съдържание на желязо в организма на жената и честотата на овулаторен стерилитет при жени, при които не са установени други причини за стерилитет.

         Заключението е, че приема на желязо съдържащи препарати намаля с 95% риска от развитие на овулаторен инфертилитет при тази категория жени.