Печат
Посещения: 2970

Артериалната хипертония често съществува едновременно с други кардиоваскуларни рискови фактори.

         Съвременните изследвания показват, че комбинираната употреба на антихипертензивни препарати и статини води до рязко намаляне честотата на кардиоваскуларните компликации.

         В Кроя на Ноември излезоха резултатите от ретроспективно изследване, което показа че комбинираното приложение на блокери на калциеви канали (Amlodipine) и to Atorvastatin е ефективен начин за комбинирано двойно въздействие при хипертоничните пациенти: антихипертензивно и вазопротективно, което е свързано и с намален морталитет.