Печат
Посещения: 4007

Екстракта от Silybum marianum (Silymarin), който има и антиоксидантни свойства намаля сигнификантно нивото на кръвната захар при пациенти страдащи от захарен диабет тип 2.

Силимарин съдържа активни съставки наречени флаволигнани, които имат добре изучено хепатопротективно действие.

Все още не е ясен механизма по който действа препаратът, но този му ефект е в процес на проучвания. Ние предполагаме, че подобряването на чернодробната функция в резултат от действието на Силимарин води до подобряване на общия метаболитен статус на пациента. Вероятно също така се касае за инхибиране превръщането на гликоген и пируват в глюкоза (процес осъществяващ се в черния дроб). Това естествено са наши предположения базирани върху общата патофизиология на болестта. Вероятно за в бъдеще се се появат по точни наблюдения по въпроса.

Препоръчваната доза при захарен диабет е 3 х 200 мг дневно в продължение на 6-12 месеца.

Пациентите приемат силимарин като допълнителна терапия, без да преустановяват приема на орални антихипогликемични препарати и/или инсулин.

Предварителните оценки са, че резултатите са повече от окуражаващи.

Наш коментар: открит за изследване остава въпросът с действието на другите хепатопротектори при тази индикация.