Печат
Посещения: 2702

На годишната среща на американските равматолози бе презентирано изследване показващо, че ранното приложение (веднага след диагностицирането на болестта) на заболяване модифициращи препарати (ЗМП) като Infliximab (Remicade) и Methotrexate може да доведе до успешно развитие на ремисия.

Първоначално тестваната комбинация е била с едновременното приложение на Infliximab (Remicade) и Methotrexate.

При пациенти, които са били метотрексат резистентни се е започвала алтернативна терапия с комбинацията от Sulfasalazine и Infliximab (Remicade).