Печат
Посещения: 3207

Приложението на единична доза Sildenafil предотвратява появата на нов пристъп от пулмонарната хипертония и сигнификантно редуцира продължителността на механичната вентилация в интензивните отделения.

Препарат от първи ред за лечението на артериална хипертония при новородени е инхалирането на азотен окис, но вероятно това ще се промени за в бъдеще, защото компликацията от приложението на азотен окис е развитието на ребаунд пулмонарна хипертония.